Általános Szerződési Feltételek

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Péter Eszter
Kitti, mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett
www.petereszter.hu weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési
feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalakon a
Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre,
tréningekre.
A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely
szolgáltatására/termékére feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól
a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi
jelentkezését/feliratkozását, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban
„Jelentkező”, „Megrendelő”, “Felhasználó” vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között
megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő
a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési
Feltételeket.
Kérjük, gondosan olvassa el a feltételeket és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat,
amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, továbbá kötelező érvényűnek tekinti
magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba
foglalt szerződésnek.
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre,
nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A
www.petereszter.hu weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával
kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésére állunk.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Péter Eszter Kitti
A szolgáltató székhelye: 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@petereszter.hu
Nyilvántartási száma: 54658583
Adószáma: 55912138-1-35
Statisztikai számjel:55912138-8690-231-15
Telefonszáma: 06305747212
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a
magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide

vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön
kikötés nélkül is irányadók.
Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2020. május 25-tól visszavonásig, vagy újabb
módosításig érvényes.
A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és a
szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat és
anyagokat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy Péter Eszter Kitti birtokolja a fent említett
információkat és anyagokat. A www.petereszter.hu oldal tartalmát és a kialakítását
nemzetközi és magyar jogszabályok védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó
információk, cikkek, megjelenések, bármely anyagok árusítása, bármilyen formában történő
megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden
további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó
termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak,
amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő
rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.
Felhasználó/Megrendelő, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett
weboldalra/honlapra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem
regisztrált felhasználója a weboldalnak/honlapnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő nem fogadja el a feltételeket,
nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
A szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal/honlap, annak bármely részlete és az
azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a
weboldalon/honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése,
elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
Regisztráció/vásárlás
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és
a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az
adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a
létrejövő
elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé 
válik.
Adatkezelési szabályok:
Az adatvédelmi tájékoztató elérhető és letölthető weboldalainkon.
II. TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE,
MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

 1. Termékek/szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése
  A weboldalon elérhető termékek és szolgáltatások köre különböző önismereti, önfejlesztési,
  elengedés feldolgozási, párkapcsolati tevékenységekhez javasolt termékeket és
  szolgáltatásokat tartalmaz. Szolgáltatásaink letölthető formátumban vagy online
  megtekinthető formátumban megrendelhetőek és megtekinthetőek. A szolgáltatások és
  termékek körének bővítésére fent tartjuk a jogot. Minden szolgáltatásra és termékre csak azok
  aloldalának megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen
  információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – termékenként és
  szolgáltatásonként eltérhetnek egymástól.
  A megrendelhető szolgáltatások és termékek tekintetében a weboldalainkon az adott ismertető
  oldalon olvashatóak azok részletei és a jelentkezési/megrendelési felülete. Itt a Látogató
  megtalálja a termék/szolgáltatás ismertetőjét, az árakat, esetenként akciós árakat és
  aktualitásait, valamint a megrendelés lehetőségét, amennyiben az adott termék/szolgáltatás
  rendelhető.
  A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre
  vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát,
  termékektől
  függően nem tartalmazzák / tartalmazzák a házhoz szállítás díját.
  1.1. Felhasználó/Megrendelő regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást a megrendelőlap
  kitöltésével. A vásárolt kurzusok megnyitásához regisztráció és bejelentkezés szükséges.
  1.2. Felhasználó/Megrendelő a megvásárolni kívánt termék, termékek típusát és darabszámát
  megadja.
  ​1.3. Webshop-os vásárlás esetén Felhasználó/Megrendelő kosárba helyezi a kiválasztott
  termékeket. Felhasználó/Megrendelő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „megtekint”
  ikonra kattintva. Egyéb esetben a megrendelőlap kitöltésével jelzi a termék megvásárlásának
  szándékát.
  ​1.4. Webshop-os vásárlás esetén amennyiben Felhasználó/Megrendelő további terméket
  szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további
  terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra
  kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül
  a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint
  Felhasználó/Megrendelő.
  ​1.5. Felhasználó/Megrendelő megadja a számlázási címet, majd fizetési módot.
  1.6. Fizetési módok: Banki átutalás vagy Barion rendszeren keresztül online bankkártyás fizetés

  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

  ​1.7. Amennyiben a webshop-ban vagy a megrendelőlapon hiba vagy hiányosság lép fel a
  termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba
  felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt
  követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely
  fél elálljon a szerződéstől.
  ​1.8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden
  költséget tartalmaz. A számlát a fizetéstől számított legkésőbb 48 órán belül küldjük.
  ​1.9. Az adatok megadását követően Felhasználó/Megrendelő a ”megrendelés/rendelés
  elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer

ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-
mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
​1.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó/Megrendelő a megrendelési folyamat lezárása
előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
​1.11. Felhasználó/Megrendelő e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást
kap. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik
meg időben, mert Felhasználó/Megrendelő rossz adatokat adott meg regisztrációja
megrendelése során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet
fogadni.

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
  2.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként
  megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a
  munkaidő lejárta
  után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.
  Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor
  tudja teljesíteni a megrendelését. A megrendelt online kurzus regisztráció és bejelentkezés
  után válik elérhetővé online a fizetés után a weboldalon a Letöltések fülön.
  ​2.2. Általános teljesítési határidő, a fizetéstől számított 7 munkanapon belül. Ha Szolgáltató
  és Felhasználó/Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, úgy a Szolgáltató a
  Felhasználó/Megrendelő felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,
  felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől
  számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
  ​2.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
  szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről
  Felhasználót/Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó/Megrendelő által
  fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
  ​2.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, elírások, a
  beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
  Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben,
  vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval/Megrendelővel
  történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 2. Szolgáltatási jogviszony
  3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos
  visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos
  információkat és fizetési adatokat.
  3.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
  – bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében
  annak halálával;
  – automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
  – felek közös megegyezésével;
  – felmondással;.
  A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett terméket, vagy
szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon/minőségben biztosítja a
megrendelőknek.
3.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására,
mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy
a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.)
ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan
érint.
Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.
3.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott
mértékben kedvezményt biztosít az termékek/szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók
feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az
weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy
visszavonásig érvényesek.
Szolgáltató fenn tartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott
ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a
honlapján felvilágosítást nyújtani.
3.6 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat,
árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a
honlapokon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.
Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
3.7 Az Ügyfél (vagy az általa meghatározott résztvevő, vagy felhasználó) a befizetett
szolgáltatáson/kurzuson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.
A Résztvevő jogosult a kurzuson megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag
saját célú felhasználására.
3.8 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk
helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a
Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud
vállalni.
JOGLEMONDÁS
A Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő
vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.
A Megrendelő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás
során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi vagy lelki jellegű
baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

 1. Szerzői jogok
  4.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az
  együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk Péter
  Eszter Kitti szellemi tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek
  felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
  4.2 A kurzusok és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői

jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése
csak Péter Eszter Kitti engedélyével lehetséges.

 1. Elállás, panaszkezelés, garancia
   5.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
  (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez
  vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a
  megrendelt terméket.
   5.2 A megrendelő a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A
  megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az
  értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az
  elállást követő 14 napon belül visszatéríteni, míg a megrendelő köteles ugyanezen
  időtartamon belül értékesítő részére a megvásárolt árut visszaadni.  A megrendelőt ezen felül
  egyéb költség nem terheli.
  Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott
  elérhetőségeink (kapcsolat@petereszter.hu vagy 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33.)
  valamelyikén. 
  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a
  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
  Panaszkezelés
   5.6. A panaszügyintézés történhet az általunk feltüntetett elérhetőségek egyikén elektromos
  levél, vagy hagyományos levél formájában. A panaszok megválaszolását és lehetőség szerinti
  orvoslását a Szolgáltató igyekszik a lehető leggyorsabban megtenni, de legkésőbb 14 napon
  belül.
 2. Vegyes rendelkezések
  7.1 A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors,
  bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
  Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A
  Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
  Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
  Fax száma: (42) 420-180
  Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
  E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
  Lakcím szerint illetékes békéltető testületek:
  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
  Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése
céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben
döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének
biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad
a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
​Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett
működő békéltető testület illetékes.
​Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a
vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési
kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének
felajánlására terjed ki.

—————————————————————————————————————–

Mátészalka, 2020.05.24
1-es melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt